EMB bloedtesten

Energetisch Morfologische Bloedanalyse (EMB Test)

De APK gezondheidsscan voor lichaam & geest

Inzicht in je vitaliteit
Wil je meer weten over je lichaam, een bloedonderzoek die jou meer vertelt over de status van je vitaminen en mineralen, hormoonbalans, neurotransmitters, stress en toxische belastingen. Loop jij al langer rond met vage klachten en kom je er niet achter wat de oorzaak is?

Een kijkje in het bloed geeft een beter beeld van het totale plaatje. Met deze test krijg je inzicht in zowel reguliere waarden; bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen als ook verschillende tekorten, verstoringen en belastingen die van invloed zijn op jouw gezondheid.

Herken je de volgende klachten?

 • Vage klachten waarbij je de oorzaak niet kunt vinden;
 • Je bent vermoeid hebt weinig energie en slaapt slechter;
 • Je komt steeds aan en wilt juist afvallen;
 • Pijnklachten of stijfheid;
 • Hormonale klachten zoals PMS, Schildklierklachten, PCOS, overgang
 • Gevoeligheid voor bepaalde voeding;

Ook als je geen klachten hebt maar graag een check up van je lichaam wenst is deze test waardevol.
Een paar druppels bloed geven een uitgebreid verslag over jouw huidige lichamelijke en mentale conditie.

Als therapeut maak ik een vertaalslag naar de praktijk en voorzie je van een uitgebreide analyse en advies. Hiermee leer je bewuster kijken naar je voedingspatroon en leefstijl.

Hoe werkt de EMB test?

De EMB is een testmethode dmv een vingerprik waar enkele druppels bloed worden afgenomen en opgevangen worden in een buisje. In het labonderzoek wordt vervolgens zowel met reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken.

Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt enerzijds de bloedcellen (hematologie) en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau.

Gemeten wordt:

 • Status van vitaminen en mineralen in het lichaam
 • Hormonale disbalans
 • Parasieten
 • Stresswaarden en belasting
 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring
 • Adrenale Status (bijnieren bij stress en burn out)
 • PH balans (zuurtegraad, is er sprake van verzuring?)
 • B12-status
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belasting (gifstoffen in het lichaam)
 • Virale belasting (virussen die veel energie kosten)
 • Bacteriële belasting (met name in de darmen)
 • Pancreasinsufficiëntie (insuline resistentie)

Daarnaast worden de volgende reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoglobine (Hb, ijzer)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Een EMB bloedtest geeft zeer veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van het lichaam. Het bloedonderzoek is erop gericht om uit te vinden wat er allemaal in leef- en eetpatroon verbetert kan worden.

Er wordt op drie verschillende manieren getest. Hematologie, reguliere waardes (wat de dokter ook doet), levend bloedanalyse (onder de microscoop) en op energetisch niveau aan de hand van trillingen (net als bij bioresonantie).

Ik bied de EMB test op 3 manieren aan waarbij je kunt kiezen welke het beste bij jou huidige situatie en hulpvraag past:

Optie 1:
EMB bloedtest: € 210,-
Deze prijs is incl. intake gesprek met bloedafname. De uitgewerkte uitleg met suppletie advies ontvang je digitaal; Veelal als check-up preventief.

Optie 2:
EMB bloedtest pakket 1: € 265,-
Deze prijs is incl. intake gesprek met bloedafname, uitgebreid vervolgconsult om de uitgewerkte uitleg met suppletie te bespreken, voedingsplan bespreken en verder plan van aanpak; aan te bevelen bij klachten die je graag ook wilt bespreken voor gerichte interventies met voedingsadvies.

Optie 3:
EMB bloedtest pakket 2: € 345,-
Deze prijs is incl. intake gesprek met bloedafname, uitgebreid vervolgconsult om de uitgewerkte uitleg met suppletie te bespreken, voedingsplan bespreken en verder plan van aanpak, 2e vervolgconsult na 4 weken om bij te sturen, voedingsplan door te nemen, waar loop je tegenaan, analyseren behaalde resultaat en hoe nu verder; aan te bevelen bij meerdere klachten en behoefte aan meer begeleiding om echt resultaat te boeken voor structurele veranderingen.

(Alle prijzen zijn incl BTW, te voldoen vooraf per pin in de praktijk)

Disclaimer; De adviezen die n.a.v. de test worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. EMB test doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. deze EMB test vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.

Maak een afspraak

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram