Over mij

Mijn naam is Nina Brands en ik ben Orthomoleculair Natuurgeneeskundig therapeut (volgens de klinische psycho-neuro immunologie kPNI), en Hormoonfactor coach.

Dit betekent dat door deze specialisatie ik verder kijk dan enkel voeding en gewicht. Ik besteed veel aandacht aan bewustwording en aan het stimuleren van een gezondere leefstijl omdat ik er van uit ga dat een symptoom alleen blijvend kan verdwijnen als het hele systeem gezond wordt. Het versterken van je fundament, de basis zodat je zelf herstellend vermogen weer krachtig wordt. Hormonen spelen een belangrijke rol in allerlei fysiologische processen in je lichaam en bepalen bijvoorbeeld voor een groot deel of je vet opslaat of juist verbrandt. Als hormonen of processen uit balans raken heeft dit grote invloed op je vitaliteit, energie, gewicht en kunnen er bij langdurige disbalans ook allerlei klachten optreden. Als Hormoonfactor coach heb al vele cliënten succesvol begeleid naar een gezonde (hormoon) balans en vitaliteit.

Beluister ook eens de compilatie van mijn interview op LangstraatFM op deze pagina.

Ik heb succesvol de opleiding Hormoonfactor coach van Ralph Moorman afgerond alsmede de 4-jarige HBO opleiding tot orthomoleculair Natuurgeneeskundig therapeut. Orthomoleculaire geneeskunde is een nieuwe vorm van geneeskunde die, in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde zich vooral richt op bevordering en herstel van de gezondheid, en niet de (symptoom) bestrijding van een ziekte. Bij een goed afgestemd leefstijladvies en voor meer grip op je gezondheid is het belangrijk te kijken of je de optimale hoeveelheden voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren binnenkrijgt. Dit kan eventueel indien nodig met supplementen worden aangevuld, zoals vitamine C, vitamine D, omega 3, magnesium, zink enz. Orthomoleculaire geneeskunde valt (nu nog) onder de alternatieve geneeswijzen.

Het inzicht, dat voeding een geneeskrachtige werking heeft, was al bij Hippocrates (460-370 v. Chr.) bekend, vanwege zijn uitspraak: “Laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding”.

Overigens is het niet zo dat gezonde voeding(stoffen) het ENIGE middel is om je gezondheid te verbeteren. De mind, beweging en ontspanning spelen uiteraard een essentiële rol en komen daarom uitgebreid aan bod bij de orthomoleculaire geneeskunde.

Door mijn overtuiging dat het kiezen voor een zo puur en onbewerkt mogelijk voedingspatroon een belangrijke sleutel is tot meer grip op je gezondheid, een optimale hormoonbalans en meer vitaliteit en energie wil ik dit graag met anderen delen. Samen werken aan een gezonde leefstijl, stap voor stap, om blijvend resultaat te realiseren.

Jij kan dat ook!

Goed voor je lijf en vitaliteit zorgen is een belangrijke investering die je kunt doen. Preventief werken aan je gezondheid levert je meteen en ook op latere leeftijd meer voordelen omdat het veel klachten kan voorkomen en je langer vitaal blijft.

 

Opleidingen en kennis:

– Orthomoleculair Natuurgeneeskundig therapeut, 4-jarige HBO / Evenwijs
– Orthomoleculaire Geneeskunde HBO nascholing 2e jaar / OPFG
– PowerWalkTrainer certificaat / PowerWalkingClub
– WHM – Wim Hof Methode Ademtechniek advanced / HBO Ice Cube Events
– Specialisatie Glucoseverstoringen HBO / OPFG Vianen
– Diagnostiek HBO / OPFG Vianen
– Bloedwaardencheck HBO /  Natura Foundation
– Orthomoleculaire Geneeskunde (volgens de klinische psycho-neuro immunologie kPNI)HBO / Natura Foundation
– Ouderen en Voeding / Leefstijlwijzer
– Medische- en Psychosociale basiskennis HBO / PLATO – Energieschool
– Hormoon Factor Coach HBO / Sonnevelt Opleidingen
– Gewichtsconsulent HBO / Sonnevelt Opleidingen

Brands Balance is gespecialiseerd in orthomoleculaire leefstijlgeneeskunde en aangesloten bij www.mbog.nl specialisten in chronische gezondheid.

Beroepsvereniging MBOG en koepel KAB

Brands Balance is gespecialiseerd in orthomoleculaire voeding en leefstijlgeneeskunde en is aangesloten bij beroepsvereniging MBOG (mbog.nl) . Dit staat voor: Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde. Het is een beroepsvereniging die oa toeziet op de deskundige uitoefening van de Orthomoleculaire Geneeskunde door zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars.
Daarnaast is Brands Balance aangesloten bij KAB. Deze koepelorganisatie behartigt de algemene belangen van aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijze en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
Voor klachten over de behandeling kan men zich, voor het klachtrecht wenden tot de KAB (kab-koepel.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
       

Maak een afspraak

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram