PCOS

Als je meer eet dan je verbrandt kom je aan (positieve energiebalans) en als je minder eet dan je verbrandt val je af (negatieve energiebalans). Dat is de meest simpele benadering en is natuurlijk waar. Vaak ligt het heel wat genuanceerder.
Lees meer...

Overgangsklachten

Vanaf nu kun je bij Brands Balance ook terecht voor klachten die mogelijk zijn ontstaan door hormonale disbalansen. Denk bijvoorbeeld aan Trage schildklier, migraine, overgewicht, diabetes type 2
Lees meer...

Behandelingen tijdens Coronacrisis

Mijn praktijk is tijdens de coronacrisis geopend. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden gesteld hoe ik u op een gepaste en verantwoorde manier in mijn praktijk kan ontvangen.
Lees meer...

Overgewicht en vetopslag evolutionair

Overgewicht is een veelvoorkomend probleem. We leven in een omgeving waar altijd voeding aanwezig is en waar we steeds minder bewegen. Dit alles zorgt voor situaties waar onze (oer) genen geen raad mee weten.
Lees meer...

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram