Ontlastingsonderzoek

Start: Biovis darmprofiel basis:

(uitbreidbaar voor onderzoek naar meerdere markers zoals bv histamine, zonuline)

Meten is weten:
Je ontlasting vertelt je hoe je verteert, wat de status is van je darmflora (verhouding goede en slechte bacteriën), de zuurgraad/PH, kwaliteit van het darmslijmvlies, aanwezigheid parasieten, schimmels. Daarnaast het aantonen van de markers secretoir IgA, calprotectine en beta-defensine-2 wat een goede indruk geeft van de weerstand van de darm en de aan- of afwezigheid van ontstekingen en infecties.

De uitslag van deze test is enorm waardevol, ook als geen darmklachten hebt. Het is namelijk goed te weten hoe je verteert en de kwaliteit van je darmen geeft ook inzicht in je weerbaarheid en immuunsysteem.

Het microbioom heeft een enorm grote invloed op onze gezondheid. Onderzoek heeft de afgelopen jaren veel nieuwe inzichten opgeleverd en het aantal publicaties over het microbioom is flink toegenomen!

Hoe werkt de ontlastingstest?

Deze test neem je gemakkelijk zelf thuis af. Je ontvangt van mij een test-set met 2 buisjes om te vullen. Je stuurt deze zelf met een bijgevoegde envelop naar het laboratorium van Biovis.

Consult bespreken uitslag:

Als de uitslag binnen is ontvang je bericht en plannen we het consult om deze te bespreken. Je krijgt advies, eventueel indien nodig een op maat gemaakt Plan van Aanpak met voedingsadvies.
Van daaruit kun jij een mooie start maken voor meer vitaliteit en voedingskeuzes die beter bij je passen. Meer gezondheid, meer vitaliteit en energie. Een investering voor nu en de toekomst.

Wat zijn de kosten?

De totale kosten zijn € 220,- incl BTW. Je betaald gedeeltelijk (€105) voor het consult hier in de praktijk. Het resterende bedrag van €115 betaal je apart aan Biovis voor het ontlastingsonderzoek.
Heb je vragen of wil je meer weten over een ontlastingsonderzoek? Neem contact op via het formulier.

Maak een afspraak

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram