Leefstijlcheck

APK gezondheidsscan voor een actuele leefstijl status.

Inzicht in je huidige gezondheid


“Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte”

Wil je meer weten over de huidige status van je lichaam, de status van je vitaminen en mineralen, hormonen, neurotransmitters, toxische belastingen. Wil je weten hoe je verteert, welke voeding bij jou past en welke niet, of je darmgezondheid verstoort is. Loop jij al langer rond met vage klachten en kom je er niet achter wat de oorzaak is? Of misschien wil je een gezonde start maken en dus weten waar je nu staat?

Onderzoek 1: EMB bloedtest

Kies dan voor de totale leefstijlcheck. Wat houdt deze check precies in?

  1. EMB bloedtest;
  2. Ontlastingsonderzoek Biovis darmprofiel basis;
  3. Consult bespreken uitslag met uitgebreide uitleg, leefstijladvies en Plan van Aanpak.

Hoe werkt de EMB test?

De EMB is een testmethode middels een vingerprik waarbij we enkele druppels bloed afnemen. In het labonderzoek wat volgt wordt zowel met reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken. Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt enerzijds de bloedcellen (hematologie) en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau.

Klik hier voor extra informatie over deze test.

Onderzoek 2
Ontlastingsonderzoek Biovis darmprofiel basis:

Je ontlasting vertelt je hoe je verteert, wat de status is van je darmflora (verhouding goede en slechte bacteriën), de zuurgraad/PH, eventuele ontstekingsmarkers, kwaliteit van het darmslijmvlies, aanwezigheid parasieten, schimmels. De uitslag van deze test is enorm waardevol, ook als je geen darmklachten hebt. Het is namelijk goed te weten hoe je verteert en de kwaliteit van je darmen geeft ook inzicht in je weerbaarheid en immuunsysteem.

Het microbioom heeft een enorme grote invloed op onze gezondheid. Onderzoek heeft de afgelopen jaren veel nieuwe inzichten opgeleverd en het aantal publicaties over het microbioom is flink toegenomen!

bron: Biovis

Hoe werkt de ontlastingstest?

Deze test neem je gemakkelijk zelf thuis af. Je ontvangt van mij een test-set met 2 buisjes om te vullen. Je stuurt deze zelf met een bijgevoegde envelop naar het laboratorium van Biovis.

Consult bespreken uitslag:

Als alle uitslagen binnen zijn ontvang je bericht en plannen we het consult om deze uitgebreid te bespreken. Er ligt dan een op maat gemaakt Plan van Aanpak, leefstijladvies en uitleg van de uitslagen voor je klaar.

Van daaruit kun jij een mooie start maken voor een leefstijl die precies bij jou past. Meer gezondheid, meer vitaliteit en energie. Een investering voor nu en de toekomst.

Wat zijn de kosten?

De totale kosten voor deze leefstijlcheck is € 420,- incl BTW. Je betaalt gedeeltelijk (€305) vooraf. Het resterende bedrag van €115 betaal je later apart aan Biovis voor het ontlastingsonderzoek.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze leefstijlcheck? Neem contact op via het formulier.

Maak een afspraak

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram