Hormoon testen

Krijg inzicht in de werking van je hormonen met een van de onderstaande speeksel testen:

Deze speeksel testen zijn gemakkelijk zelf thuis af te nemen.

Krijg inzicht in de werking van je hormonen met een van de onderstaande bloedtesten:

Deze bloedtesten zijn dmv een vingerpriktest om gemakkelijk zelf thuis toe te passen.

De meeste testen zijn ook afzonderlijk te bestellen. Vraag naar de mogelijkheden, prijzen of meer info via het contactformulier, telefonisch via 06-28201994 of per e-mail via info@brandsbalance.nl

Maak een afspraak

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram