DNA Leefstijl testen

Naast de bloedtesten om je vitaminen, mineralen, vetzuur balans, cholesterol, lever en nieren etc kun je ook een leefstijltest laten doen op basis van je DNA.

MijnLabtest biedt verschillende DNA Leefstijltesten:

Wil je je leefstijl verbeteren, omdat je bijvoorbeeld gewicht wilt verliezen, sportprestaties wilt behalen of wat lekkerder in je vel wilt zitten? Een DNA Leefstijl test kan je helpen erachter te komen hoe je het beste kunt beginnen. Er wordt onderzocht op basis van je genen die verband houden met voeding, sport en leefgewoonten en vertalen deze naar persoonlijke en praktische adviezen.

Zo kun jij ook jouw leefstijl doelen halen op basis van je DNA.

       Eenvoudige afname via wangslijmvlies

Vraag naar de mogelijkheden of meer info via het contactformulier, telefonisch via 06-28201994 of per e-mail via info@brandsbalance.nl

Direct beginnen?

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram