DIM in kruisbloemige groenten

Eet jij regelmatig groenten van de kruisbloemige familie?

Groenten van de kruisbloemige familie zijn bijvoorbeeld bloemkool, boerenkool, rucola, radijs, spruitjes en broccoli.

Deze groenten bevatten het stofje: DIM (di-indolylmethaan). Misschien heb je er al eens van gehoord maar dit stofje draagt bij aan een goede werking van de lever en de afbraak van hormonen zoals oestrogeen.

Dit is erg belangrijk voor een goede hormoonbalans en kan daarom helpen bij symptomen van oestrogeendominantie.
Bij oestrogeendominantie bij een vrouw is de hoeveelheid oestrogeen in het lichaam hoger (dominanter) ten opzichte van je progesteron. Dit kan allerlei klachten geven waaronder meer vetopslag op benen en billen!

Zet dus vaak deze gezonde groenten op je menu en varieer regelmatig voor een goede afbraak in de lever.

Maak een afspraak

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram