Voor de voedselintolerantie testen op basis van IgG antistoffen maak ik gebruik van de testen van ProHealth:

Voedsel intolerantie test – ImuPro Basic

Een voedselintolerantie test is geschikt voor jou als je denkt mogelijk overgevoelig te zijn voor bepaalde soorten voeding, of als je wilt weten of je voedselintoleranties hebt ook zonder dat je klachten hebt.

Waarom zou ik laten testen of ik een voedselintoleranties heb?
Misschien ben jij overgevoelig voor bepaalde voedingsstoffen zonder dat je daar zelf bewust van bent. Als jij last hebt van onderstaande klachten, maar ook als je geen specifieke klachten hebt dan doe je er goed aan een voedselintolerantie test te doen.

Een groot voordeel van deze voedselintolerantie test is dat de IgG-antigenen waarop getest wordt zeer lang in het bloed blijven zitten (tussen de 2-3 maanden en 2 jaar). Dit betekent dat met deze test ook overgevoeligheden kunnen worden vastgesteld voor voedingsmiddelen die je al een hele lange tijd niet meer hebt gegeten. Je zou kunnen stellen dat het hier om een vertraagde voedselallergie gaat.

Je kunt overgevoeligheden voor voeding, die meestal allemaal voedselintoleranties worden genoemd, onderverdelen in voedselallergieën en voedselintoleranties. De meeste voedselallergieën zijn van het type IgE, wat betekent dat je binnen een half uur na het eten van het betreffende voedingsmiddel al klachten ervaart, zoals huiduitslag of hoofdpijn. Sommige voedselallergieën zijn echter niet IgE-afhankelijk maar IgG-afhankelijk, wat betekent dat het lichaam IgG-antistoffen (IgG’s) aanmaakt, die een vertraagde allergische reactie veroorzaken. Symptomen behorende bij deze overgevoeligheid treden meestal tussen de 2-3 uur en 2-3 dagen op na het eten van de betreffende voeding, waardoor het vaak niet mogelijk is te achterhalen welke voeding precies de boosdoener is. De enige manier om dan nog te achterhalen voor welke voeding je overgevoelig bent is door een bloedonderzoek te doen waarbij op de aanwezigheid van IgG-antigenen wordt getest, zoals deze voedselintolerantie test.

Heeft het nut om een voedselintolerantie test te doen als ik geen klachten heb?
Ja, ook als je helemaal geen klachten hebt kan het zinvol zijn een voedselintolerantie test te doen. Een overgevoeligheid voor voeding kan namelijk ongemerkt tot (laaggradige) ontstekingen in het lichaam leiden en die zijn niet alleen schadelijk voor de korte termijn maar kunnen ook een negatief effect op de lange termijn hebben. Vaak ervaren we dan allerlei klachten waarvan de oorzaak niet wordt achterhaald en we enkel symptomen bestrijden. Als je immuunsysteem doorlopend in actie moet komen of als je lichaam continu moet werken/strijden tegen een voedselintolerantie dan verzwakt ook je natuurlijke weerstand, waardoor je weer vatbaarder wordt voor allerlei ziektes en aandoeningen en zelfs ziek kan worden van virussen en bacteriën waar een gezond iemand afdoende weerstand tegen zou hebben. (Monga et al., 2001).

Hoe gaat het in z’n werk?
Nadat je de ImuPro test hebt besteld zal ik je het testmateriaal z.s.m. per post toesturen. Je ontvangt een prikset, instructieformulier en inzendformulier waarmee bloed kunt laten afnemen bij een prikpoli bij jou in de buurt. Nadat jouw testmateriaal is opgestuurd naar het laboratorium analyseert deze je bloed met behulp van de Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)-methode. Hierbij wordt getest op specifieke IgG-antigenen die gerelateerd zijn aan 90 veel voorkomende voedingsstoffen en voedingsmiddelen. De resultaten worden vanuit het laboratorium naar mij opgestuurd (gemiddeld na 2-3 weken) en geëvalueerd, waarna je een uitgebreid rapport ontvangt.

Hoe ziet een uitslag eruit?
In het rapport wordt elke overgevoeligheid met een ‘klasse’ aangegeven, variërend van klasse 0 (geen overgevoeligheid) tot klasse 3-4 (zeer sterke reactie op de betreffende voedingsmiddelen).

Wat zegt de test mij?
De uitslag van de voedselintolerantie test laat zien voor welke voeding je overgevoelig bent. Als het blijkt dat je overgevoelig bent voor een of meer voedingsstoffen betekent dit dat je deze specifieke soorten voeding (voorlopig) dient te vermijden. Ook laat de uitslag zien welke voeding je wel kan eten.

Prijs: €259,00 incl BTW.

Wil je deze voedselintolerantie test, neem dan persoonlijk contact met mij op via: 06–28201994 of via het contactformulier op deze pagina.

Energetisch Morfologische Bloedanalyse (EMB Test)

De APK gezondheidsscan voor lichaam & geest

Inzicht in je vitaliteit
Wil je meer weten over je lichaam, een bloedonderzoek die jou meer vertelt over de status van je vitaminen en mineralen, hormoonbalans, neurotransmitters, stress en toxische belastingen. Loop jij al langer rond met vage klachten en kom je er niet achter wat de oorzaak is?

Een kijkje in het bloed geeft een beter beeld van het totale plaatje. Met deze test krijg je inzicht in zowel reguliere waarden; bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen als ook verschillende tekorten, verstoringen en belastingen die van invloed zijn op jouw gezondheid.

Herken je de volgende klachten?

Ook als je geen klachten hebt maar graag een check up van je lichaam wenst is deze test waardevol.
Een paar druppels bloed geven een uitgebreid verslag over jouw huidige lichamelijke en mentale conditie.

Als therapeut maak ik een vertaalslag naar de praktijk en voorzie je van een uitgebreide analyse en advies. Hiermee leer je bewuster kijken naar je voedingspatroon en leefstijl.

Hoe werkt de EMB test?

De EMB is een testmethode dmv een vingerprik waar enkele druppels bloed worden afgenomen en opgevangen worden in een buisje. In het labonderzoek wordt vervolgens zowel met reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken.

Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt enerzijds de bloedcellen (hematologie) en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau.

Gemeten wordt:

Daarnaast worden de volgende reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

Een EMB bloedtest geeft zeer veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van het lichaam. Het bloedonderzoek is erop gericht om uit te vinden wat er allemaal in leef- en eetpatroon verbetert kan worden.

Er wordt op drie verschillende manieren getest. Hematologie, reguliere waardes (wat de dokter ook doet), levend bloedanalyse (onder de microscoop) en op energetisch niveau aan de hand van trillingen (net als bij bioresonantie).

De uitslag van het laboratorium combineer ik met de gegevens van de intake, zodat ik een goede analyse kan maken. Dit is de basis van je persoonlijk advies (leefstijl-, voeding- en suppletie advies), zodat jij je snel weer fit en gezond kunt voelen!

Tarieven:
EMB test: € 199,-
inclusief uitslag met uitleg, consult van 1 uur met behandelplan;
(prijs is incl BTW)

Disclaimer; De adviezen die n.a.v. de test worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. EMB test doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. deze EMB test vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.

Krijg inzicht in de werking van je hormonen met een van de onderstaande speeksel testen:

Deze speeksel testen zijn gemakkelijk zelf thuis af te nemen.

Krijg inzicht in de werking van je hormonen met een van de onderstaande bloedtesten:

Deze bloedtesten zijn dmv een vingerpriktest om gemakkelijk zelf thuis toe te passen.

De meeste testen zijn ook afzonderlijk te bestellen. Vraag naar de mogelijkheden, prijzen of meer info via het contactformulier, telefonisch via 06-28201994 of per e-mail via info@brandsbalance.nl

Naast de bloedtesten om je vitaminen, mineralen, vetzuur balans, cholesterol, lever en nieren etc kun je ook een leefstijltest laten doen op basis van je DNA.

MijnLabtest biedt verschillende DNA Leefstijltesten:

Wil je je leefstijl verbeteren, omdat je bijvoorbeeld gewicht wilt verliezen, sportprestaties wilt behalen of wat lekkerder in je vel wilt zitten? Een DNA Leefstijl test kan je helpen erachter te komen hoe je het beste kunt beginnen. Er wordt onderzocht op basis van je genen die verband houden met voeding, sport en leefgewoonten en vertalen deze naar persoonlijke en praktische adviezen.

Zo kun jij ook jouw leefstijl doelen halen op basis van je DNA.

       Eenvoudige afname via wangslijmvlies

Vraag naar de mogelijkheden of meer info via het contactformulier, telefonisch via 06-28201994 of per e-mail via info@brandsbalance.nl

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram