Overgangsklachten– Wat doe je er aan?

Overgangsklachten kunnen je dagelijks functioneren behoorlijk in de war schoppen. Opvliegers, nachtelijk zweten, stemmingswisselingen, een opgejaagd gevoel enz. Breng je hormonen in balans en krijg weer grip op je vitaliteit!
Lees meer...

Waarom word je ziek in je vakantie?

Hoe komt het toch dat je ziek wordt als je eindelijk van die welverdiende vakantie geniet en hoe kun je dit voorkomen?
Lees meer...

DIM in kruisbloemige groenten

Waarom het regelmatig eten van groenten uit de kruisbloemige familie, zoals broccoli en bloemkool zo belangrijk voor je is!
Lees meer...

Kan ik je helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak
Maak een afspraak

Disclaimer
De advisering van Brands Balance is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van reguliere medische behandeling door (huis)arts of medisch specialist, maar is uitsluitend bedoeld ter bevordering van een gezondere leefstijl.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands Balance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram